Blog

10 minuten eerder aanwezig: loon verschuldigd of niet?

Ik krijg deze vraag vaak en ik merk dat ook veel werkgevers hiermee worstelen. Het is vaak noodzakelijk dat een werknemer iets eerder op de werkvloer aanwezig is (bijv. voordat een dienst begint om zichzelf en de werkvloer klaar te maken). Een werkgever vindt dit vaak vanzelfsprekend en de werknemer vindt dat dit arbeidstijd is en dat dit betaald moet worden.

Onlangs oordeelde het Gerechtshof over een dergelijke situatie. Het ging hier om een werknemer die werkzaam was als callcenter-medewerker met een arbeidsomvang van minimaal 24 en maximaal 32 uur per week. In de huisregels van het bedrijf staat omschreven dat als de dienst om 9.00 begint, de werknemer exact om 9.00 klaar moet zitten om zijn 1e call te doen. De werknemers moesten zich daarom altijd 10 minuten voor aanvang van een dienst melden bij de supervisor om tijdig te beginnen.

In de CAO stond als definitie van meeruren: uren die op verzoek van werkgever worden gewerkt boven reguliere arbeidsduur, waarbij een overschrijding van het rooster van minder dan 5 minuten niet als meeruren wordt gezien.

Tussen partijen ontstaat vervolgens discussie over het feit dat van werknemer wordt verwacht 10 min eerder daar te zijn, maar dat hier geen salaris voor wordt voldaan. De gemachtigde van werknemer vordert vervolgens loon over elke extra 10 minuten. In totaal gaat het om een bedrag ad € 1.500 bruto. De werkgever weigert betaling, want deze 10 minuten zijn voorbereidingshandelingen en dit is geen werk.

De kantonrechter en het Hof zijn vrij snel klaar met de beoordeling: de vorderingen van de werknemer worden toegewezen. Zij oordelen beiden dat de betreffende 10 minuten niet vrijblijvend zijn, maar dat dit een opgelegde verplichting is. Dit wordt overigens ook door feitelijke omstandigheden onderschreven: de supervisor krijgt namelijk melding als de werknemer niet voor 9.00 uur is ingelogd. De werknemer wordt dan ook aangesproken. Het betreft in deze dus een strakke instructie. Dat de werkgever vindt dat 10 minuten nodig zijn als deugdelijke voorbereiding doet niet ter zake. Als de werknemer overigens eerder dan 10 minuten komt, dan is dat voor rekening en risico van werknemer. De duidelijke instructie is namelijk 10 minuten.

Mijn tip is dan ook: denk als werkgever goed na over de consequenties van een verplichte eerdere aanwezigheid. Als het voor werkgever niet cruciaal is, neem het dan ook niet als zodanig op in de huisregels en/of het personeelsreglement. Is het wel cruciaal? Dan betaal je als werkgever gewoon salaris voor deze meeruren. Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op via info@beckers-juridischadvies.nl.