Blog

Auw hoofd gestoten: werkgever aansprakelijk?

Het is bekend dat een werkgever aansprakelijk is voor schade die de werknemer leidt ten gevolge van uitvoering van de werkzaamheden, tenzij werkgever aan de zorgplicht heeft voldaan. Dus eerst moet de werknemer aantonen dat de schade is opgelopen tijdens werk. Als hieraan wordt voldaan is het vervolgens aan de werkgever om te bewijzen dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan. Maar wanneer kun je voldoende aantonen dat het ongeval op de werkplek heeft plaatsgevonden?

In een recente uitspraak van het Hof kwam bovenstaande problematiek nogmaals aan de orde. Wat was er aan de hand? Een werkneemster werkte bij een clubhuis van een golfbaan en zij stelde dat zij tijdens de werkzaamheden haar hoofd had gestoten aan een kapot/ scherp handvat van een koelkast. De werkneemster stelde de werkgever aansprakelijk voor haar schade.

De kantonrechter wees de vordering van de werkneemster af, omdat onvoldoende was komen vast te staan dat het ongeval had plaatsgevonden tijdens werktijd. De werkneemster had namelijk alleen haar eigen verklaring ingediend.

Bij het Hof diende de werkneemster ook WhatsApp berichten tussen haarzelf en haar partner in de procedure in. In deze WhatsApp berichten kon teruggelezen worden dat de werkneemster haar partner die dag had geappt dat ze aan het werk was en dat ze haar hoofd gestoten had aan de koelkast. Op grond van de WhatsApp berichten en de consistente verklaringen van de werknemer achtte het Hof het voldoende aannemelijk gemaakt dat het ongeval tijdens werkzaamheden heeft plaatsgevonden. Vervolgens kon de werkgever niet voldoende aantonen dat zij aan haar zorgplicht had voldaan, zodat zij schadeplichtig was jegens de werkneemster.

Meer informatie over werkgeversaansprakelijkheid of een andere vraag? Neem dan contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 0649841985.