Blog

Interessante nieuwsartikelen

Aan de hand van maandelijkse en structurele studie houdt Beckers Juridisch Advies de kwaliteit hoog en blijft kennis up to date.

Niet halen omzettargets = einde arbeidsovereenkomst?

Aan de start van het jaar wordt vaak de balans voor het voorafgaande jaar opgemaakt. De omzet en de targets worden hier uiteraard ook bij bekeken. In deze periode worden worden werknemers afgerekend op omzettargets en wordt bepaald wie aanspraak maakt op een bonus. Maar rechtvaardigt het niet halen van een target gedurende 2 jaar een ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

Lees meer

Opzegverbod tijdens ziekte – let op werkgever!

In deze columns bespreek ik een recente uitspraak van 23 november 2022 van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In deze zaak ging het om het opzegverbod bij ziekte. De vraag waarover de rechter zich diende te buigen was of het ontbindingsverzoek los kon worden gekoppeld van de ziekte van werknemer

Lees meer

Wil je een vrijblijvend adviesgesprek?

Neem direct contact met ons op voor een afspraak