Blog

Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid (deel 2)

In mijn vorige column besprak ik het recht van de werknemer op een transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Ik besprak tot welke vervelende situaties dit kon leiden voor werkgever én werknemer. Ik sloot de column af met de opmerking dat de wetgever drukdoende was om een compensatieregeling op te stellen.

Inmiddels is er meer duidelijkheid over de compensatieregeling. Ik zal derhalve in deze column kort toelichten wanneer je als werkgever gebruik kunt maken van de compensatieregeling en aan welke voorwaarden de werkgever moet voldoen.

Compensatieregeling

Vanaf 1 april 2020 kan de werkgever bij het UWV een compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Dit kan met terugwerkende kracht voor dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015.

Er moet zijn voldaan aan de navolgende basisvoorwaarden:

  • Het dienstverband is (deels) geëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • De werknemer was ten tijde van het beëindigen van het dienstverband nog arbeidsongeschikt;
  • Werkgever heeft de transitievergoeding voldaan waar werknemer recht op had.

Na 1 juli 2015 – voor 1 april 2020

Werkgevers die op of na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten op uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd bij het UWV. Na de aanvraag beslist het UWV binnen 6 maanden of de werkgever de compensatie ontvangt.

Na 1 april 2020

Werkgevers die na 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten uiterlijk 6 maanden na de dag waarop de vergoeding van de rekening van de werkgever is afgeschreven de aanvraag indienen. UWV beslist in principe binnen 8 weken op deze aanvraag.

Op de site van het UWV staat het aanvraagformulier en hierop staat ook welke documenten door werkgever moeten worden meegezonden met de aanvraag.

Wat betekent dit voor werkgever en de slapende dienstverbanden?

De werkgever adviseer ik om zo spoedig mogelijk de nog bestaande slapende dienstverbanden te beëindigen. Hoe langer het ontslag immers wordt uitgesteld, des te hoger de transitievergoeding oploopt. Dit terwijl de compensatieregeling gemaximeerd is op de transitievergoeding op het moment van 104 weken arbeidsongeschiktheid.

Om een enorme discrepantie tussen de compensatie en de verschuldigde transitievergoeding te voorkomen, kan de werkgever dus het beste zo spoedig mogelijk overgaan tot het beëindigen van een slapend dienstverband. Werk aan de winkel voor de werkgevers aldus!

Voor meer informatie over dit onderwerp of bij andere juridische vraagstukken kunt u contact met mij opnemen via info@beckers-juridischadvies.nl of 06 498 41 985.