Blog

De cosmetische ingreep: wie betaalt?

Het komt steeds vaker voor: werknemers die cosmetische ingrepen laten verrichten. Wie betaalt dan de (salaris)rekening?

Casus
Onlangs oordeelde de rechtbank Rotterdam hierover.

Een werkneemster van een kinderdagverblijf had rug en nekklachten. Zij werd doorverwezen naar een plastisch chirurg om haar borsten te laten verkleinen. Bij het preventieve spreekuur van de bedrijfsarts heeft de bedrijfsarts aangegeven dat het een medisch noodzakelijke operatie was en dat de hersteltermijn 6 weken zou bedragen. Vervolgens ging werknemer naar Turkije voor de ingreep en werd het salaris stopgezet door werkgever. Werknemer startte een kort geding en verzocht om salarisdoorbetaling.

De vraag die centraal stond: was de ingreep wel of niet medisch noodzakelijk? De kantonrechter oordeelt dat de medische ingreep noodzakelijk was. De situatie wordt gezien als arbeidsongeschiktheid, welke ongeschiktheid niet opzettelijk door werknemer is veroorzaakt. De bedrijfsarts had ook geoordeeld dat de ingreep medisch noodzakelijk was om de klachten van werknemer te verhelpen. Werkgever had dus het salaris niet mogen stopzetten.

Praktijk
Hoe bepaalt de werkgever of salaris wel/ niet moet worden doorbetaald?

  • Is het een medische of cosmetische ingreep?
    1. Medisch: loondoorbetaling (art. 7:629 BW)
    2. Cosmetisch: ga door naar 2

 

  • De dag van de ingreep: dan is er nog geen sprake van arbeidsongeschiktheid. Dan moet werknemer verlof opnemen en is geen recht op salaris.

  • Voorziene hersteldagen: hiervoor geldt het zekerheidsbewustzijn beginsel. Als de werknemer weet dat hij/zij na een cosmetische ingreep herstel nodig heeft, dan wordt dit gezien als opzet waarbij geen recht is op loon. Dit valt in de uitzonderingsgroep van art. 629 lid 3 sub a BW. Dit gaat wel alleen om de hersteltijd die voorzien is bij deze cosmetische operatie (die weet de werknemer immers van tevoren en dat heeft hij/zij geaccepteerd) -> komt voor rekening werknemer.

  • Als de werknemer erna nog arbeidsongeschikt is vanwege complicatie, dan zijn dit niet voorziene gevolgen. Dan heeft de werknemer wel recht op loon, want dit was niet voorzien.

 

Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 0649841985.