Blog

De ontbindende voorwaarden in een arbeidsovereenkomst

In sommige sectoren is het gebruikelijk om ontbindende voorwaarden in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Een ontbindende voorwaarde is een voorwaarde waaraan de werknemer moet voldoen. Voldoet de werknemer hier namelijk niet aan, dan eindigt de arbeidsovereenkomst vanzelf (van rechtswege).

In mijn kwartaalcursus jurisprudentie kwam een dergelijke uitspraak aan de orde. In die zaak ging het om ontbindende voorwaarden voor verklaring een reguliere VOG en een VOG 95 (verhoogde lat voor financiële dienstverleners). In de arbeidsovereenkomst was een algemene ontbindende voorwaarde opgenomen. De indiensttreding van werknemer geschiedde onder de ontbindende voorwaarde dat de werknemer op uiterlijk op 30 april 2023 een VOG had overhandigd aan werkgever. De werknemer treedt in dienst en werkgever stuurt aan werknemer 2 aanvraaglinken per mail (voor de reguliere en 95 VOG). Werknemer vraagt alleen de reguliere VOG aan, maar vanwege ziekte is hij niet in staat deze tijdig te verstrekken.

Werkgever vindt dit geen probleem en verlengd de termijn tot en met 9 juni 2023. Op 9 juni wordt de normale VOG door werknemer toegestuurd, maar niet de VOG 95. Werkgever doet vervolgens een beroep op de ontbindende voorwaarde en beëindigt per 9 juni 2023 de arbeidsovereenkomst.

Vervolgens komt de zaak voor de kantonrechter. De kantonrechter oordeelt dat de ontbindende voorwaarde wellicht wel voldoet én dat werkgever voldoende belang heeft. Echter werkgever kan er in dit geval geen beroep op doen. De werkgever heeft volgens de kantonrechter onvoldoende duidelijk gemaakt dat zij 2 VOG’s wilde van werknemer. Dat volgt namelijk niet uit de correspondentie, noch uit de arbeidsovereenkomst. Het enige waar werknemer dit uit had kunnen opmaken was de toegezonden mails met linkjes. De kantonrechter geeft hierop echter aan dat dit onvoldoende duidelijk is en dat werkgever er derhalve geen beroep op kon doen.

Wat kun je als werkgever leren van deze uitspraak? De formulering van de ontbindende voorwaarde is cruciaal. Maak duidelijk wat je verwacht van de werknemer en informeer werknemer zorgvuldig. Het gevolg van de ontbindende voorwaarde is natuurlijk verstrekkend, zodat het voor werknemer wel duidelijk moet zijn wat van hem/ haar verwacht wordt.

Meer informatie nodig? Neem dan contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 0649841985.