Blog

Een kapot product bij een consumentenkoop: en nu?

Er is sprake van een consumentenkoop als een consument een product of dienst koopt van een professionele partij. Deze koop kan een fiets zijn, maar ook een laminaatvloer of bijvoorbeeld een kast. Maar wat nu als dit product kapot gaat en/of niet functioneert zoals het hoort? Hoe moet de consument hiermee omgaan?

In deze column ga ik op 2 belangrijke onderdelen in van non-conformiteit bij een consumentenkoop en deel ik een paar tips.

Omkering bewijslast

De vuistregel in het Nederlands recht is: wie stelt, die bewijst. Bij een consumentenkoop wordt deze vuistregel omgedraaid als het gebrek zich binnen 6 maanden na levering openbaart. Koop je als consument dus bijvoorbeeld een auto op 1 januari en de auto gaat op 1 april van dat jaar (en niet als 1 april grap) kapot, dan wordt verondersteld dat de auto al gebrekkig was op het moment van levering (1 januari). Het is dan aan de professionele partij om aan te tonen dat de auto niet gebrekkig was. Dit is dus een aanzienlijke verbetering van de positie van de consument. 

Klachtplicht

Een voorwaarde voor een geslaagd beroep op artikel 7:17 BW is dat er tijdig geklaagd wordt. Dit wordt de klachtplicht genoemd. Over het algemeen wordt een termijn van 2 maanden na ontdekking van het gebrek tijdig geacht. Deze termijn vangt aan op het moment dat de koper het gebrek ontdekt heeft of had kunnen ontdekken.

Tips voor een geslaagd beroep op non-conformiteit

  • Als het product voor een bepaald doel wordt gekocht, dan adviseer ik om dit vooraf schriftelijk te communiceren. Als er bijvoorbeeld een auto wordt gekocht om grote objecten mee te vervoeren, maar er vervolgens geen dakdrager bevestigd kan worden, dan scheelt het als hierover schriftelijk is gecommuniceerd. Het is dan immers duidelijk welke verwachtingen partijen over en weer mochten hebben;
  • Meld de klacht schriftelijk: zo kan er geen discussie ontstaan of er tijdig geklaagd is;
  • Meld de klacht zo snel mogelijk, maar zeker binnen 2 maanden;

 

Meer informatie nodig over de consumentenkoop en hoe je non-conformiteit het beste kan aanpakken? Neem dan contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 06 498 41 985.