Blog

FAQ: is dit een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimum duur?

Bijna wekelijks krijg ik via Instagram of via de website een vraag over de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimumduur. De column die ik hierover geschreven heb, wordt enorm veel gelezen.

Hierdoor heb ik ook al voor veel mensen zijn/haar huurovereenkomst moeten screenen en moeten beoordelen of de huurovereenkomst voldoet aan de strenge regels die gelden voor een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimum duur.

In deze column deel ik de meest veelvoorkomende fouten in dergelijke huurovereenkomsten:

  • Er wordt niet specifiek benoemd dat het om een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimum duur gaat;
  • Er worden 2 regimes door elkaar gebruikt: regime voor bepaalde tijd en regime voor onbepaalde tijd;
  • Er wordt een te lange opzegtermijn gehanteerd voor de huurder;
  • Er wordt niet separaat getekend voor de algemene voorwaarden.

Het hangt nog steeds van de omstandigheden van het geval af of een van bovengenoemde feiten ertoe leidt dat er geen sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimum duur, maar het is natuurlijk beter om geen ruimte voor discussie te laten.

Wil jij dus als verhuurder per se een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimum duur? Let dan goed op de formulering. Vooral omdat er in de literatuur toch wat discussie is over de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimum duur. Zorg er dan wel voor dat 1) duidelijk is welke overeenkomst je bedoeld en 2) dat het (zoveel mogelijk) foutloos is geformuleerd.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 06 498 41 985.