Blog

Herplaatsingsplicht?

Onlangs deelde ik op mijn social media al een aantal kernpunten van de herplaatsingsplicht van de werkgever. Deze post heb ik gedeeld naar aanleiding van een uitspraak die besproken werd tijdens mijn kwartaalcursus. De betreffende uitspraak ging over een werknemer die een verstoorde relatie had met zijn werkgever. Vervolgens hebben partijen een ontwikkeltraject doorlopen om de onderlinge communicatie te verbeteren. Werkgever vindt vervolgens dat dit traject niet het beoogde resultaat heeft gehad en gaat over tot ontslag. Partijen kunnen volgens werkgever niet meer rechtstreeks communiceren, maar alleen nog via de mail. De conclusie van werkgever is dan ook dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Zij start de ontbindingsprocedure op.

Uiteindelijk komen partijen uit bij het Gerechtshof. Het Hof erkent dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, zeker op basis van hetgeen op zitting is aangevoerd. De werknemer voert echter ook aan dat herplaatsing onvoldoende is onderzocht.

Hier loopt het voor werkgever spaak. De werkgever heeft meerdere vestigingen, maar heeft in het kader van de herplaatsing maar met 2 locaties in de buurt telefonisch contact gezocht om te kijken of er vacatures waren. Dit waren de inspanningen van werkgever. Dit vond het Hof onvoldoende. Werkgever voerde nog aan dat er geen toekomst voor werknemer bij een andere vestiging was, maar hier maakt het Hof korte metten mee. Werknemer had immers wel vooruitgang laten zien en bij het werken voor andere vestigingen zou de werknemer geen contact met de manager hebben waar hij nu de verstoorde relatie mee heeft.

Het Hof ontbindt de arbeidsovereenkomst wel, maar er wordt een billijke vergoeding toegekend ter compensatie van het gebrek zijdens werkgever (niet voldoen aan herplaatsingsplicht).

Uit deze uitspraak blijkt toch maar weer dat werkgever niet te lichtzinnig moeten denken over de herplaatsingsplicht. Er moet ten minste in 1 gesprek met werknemer gesproken worden over de mogelijkheden. Alleen het toezenden van vacatures is voldoende. Ga als werkgever actief het gesprek aan en notuleer het gesprek. Bespreek in dit gesprek ook eventuele wijzigingen en mogelijkheden in de toekomst, of het ontbreken van dergelijke wijzigingen. Als werknemer duidelijk aangeeft niet herplaatst te willen worden, dan is dit natuurlijk ook voldoende. Het advies is wel om dit altijd goed te documenteren.

Vragen over de herplaatsingsplicht? Neem contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 06 498 41 985.