Blog

Huurkorting door de lockdown?

Gedurende de lockdown zijn er meerdere bedrijven, denk hierbij aan bv. de horecazaken of winkels (bedrijven die afhankelijk zijn van de toestroom van publiek), gedwongen geweest om hun deuren te sluiten. Hebben deze bedrijven dan recht op een huurkorting voor de periode dat ze gesloten zijn geweest? En indien een huurkorting aan de orde is, hoe dient deze berekend te worden?

Vanaf maart 2020 tot nu is er veel geprocedeerd in Nederland over de huurkorting en de berekening hiervan. De kantonrechters oordeelden verschillend en gebruikten ook verschillende rekenmethoden. Er is geen vaste (richt)lijn te ontdekken. Dat is de reden dat de rechtbank Limburg (locatie Roermond) onlangs aan de Hoge Raad bovengenoemde 2 vragen heeft gesteld. De Hoge Raad is het hoogste rechtsprekende orgaan in Nederland. Deze vragen worden door de Hoge Raad eerst ter advies voorgelegd aan de procureur-generaal. De Hoge Raad heeft zelf nog geen antwoord gegeven op de vragen, maar de procureur-generaal heeft inmiddels wel al geadviseerd op voornoemde vragen. Dit advies wordt meestal gevolgd door de Hoge Raad (niet altijd natuurlijk).

Advies Procureur-Generaal (P-G)

Onderdeel 1: Recht op een huurkorting?

De P-G adviseert op dit onderdeel – kortgezegd – dat de bedrijven recht hebben op een huurkorting. De coronapandemie (en de lockdown) wordt aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid. De huurders hadden geen rekening hoeven te houden met deze pandemie (en de lockdown) bij het sluiten van de huurovereenkomst. Deze situatie valt aldus niet onder het ondernemersrisico. Daarnaast geldt de gedwongen sluiting als een beperking in het huurgenot. Bedrijven hebben gelet op voornoemde redenen recht op een huurkorting voor de periode dat zij noodgedwongen de deuren hebben moeten sluiten. Op deze manier wordt volgens de P-G het verlies door de coronapandemie verdeeld over verhuurder en huurder.

Onderdeel 2: berekening huurkorting

De tijdelijke huurkorting zou volgens de P-G berekend moeten worden aan de hand van het daadwerkelijke nadeel van de bedrijven, bijvoorbeeld het omzetverlies. De ontvangen coronasteun van de overheid (Tegemoetkoming Vaste Lasten TVL) dient ook meegenomen te worden in de berekening.

Conclusie

De P-G heeft een duidelijk advies geschreven, maar het eindoordeel is natuurlijk aan de Hoge Raad. Het is dus nog even afwachten totdat de Hoge Raad definitief antwoord geeft op de gestelde vragen. Het advies van de P-G is echter een grote stap in de goede richting voor de gedupeerde ondernemers/huurders.

Heeft u vragen over dit onderwerp of een andere huurrecht gerelateerde vraag? Neem dan vrijblijvend contact mij op via het contactformulier op de website of mijn telefoonnummer