Blog

Illegale activiteiten in jouw huurpand? Onderneem actie!

Het Wetsvoorstel Goed Verhuurderschap is ingediend en is een hot topic. Met het wetsvoorstel wil de regering ongewenste verhuurpraktijken voorkomen en tegengaan en woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten beschermen.

In het kader hiervan bespreek ik vandaag graag illegale activiteiten in een huurpand en wat van jou als verhuurder verwacht wordt. Als er illegale activiteiten worden geconstateerd zal doorgaans actie vanuit de Gemeente worden ondernomen (een sluiting op last van de burgemeester, een dwangsom en/of bestuursdwang). Niet alleen huurder wordt in deze gevallen aangeschreven, maar ook de verhuurder/eigenaar van het pand.

Een sluiting door de burgemeester kost de verhuurder vrijwel altijd geld. De woning kan immers gedurende de gedwongen sluiting niet opnieuw verhuurd worden. De verhuurder kan daarnaast ook nog geconfronteerd worden met een dwangsom. Dit kan de gemeente opleggen als zij van mening is dat de verhuurder zich onvoldoende heeft ingespannen om de illegale activiteiten te voorkomen. 

Gelet op dit risico is het aan te bevelen om als verhuurder tijdig en structureel actie te ondernemen om illegale activiteiten proberen te voorkomen. 

Mijn advies aan verhuurders is dan ook om aandacht te besteden aan het beoogde en het daadwerkelijke gebruik van de woonruimte door de huurder. Hoe kun je dit als verhuurder o.a. doen?

  • Vraag voorafgaand aan de huurovereenkomst voldoende (inkomens)stukken op, zoals bijvoorbeeld BSN, bankrekeninggegevens, inkomensgegevens en eventueel een verklaring van goed huurderschap en/of een referentie;
  • Neem in de huurovereenkomst een “zero tolerance beleid” op ten aanzien van criminele activiteiten en verbindt hier ook een boete aan;
  • Neem in de huurovereenkomst op dat het jou als verhuurder vrij staat om op afspraak de woning te bezichtigen (uiteraard in alle redelijkheid en niet wekelijks);
  • Neem in de huurovereenkomst op dat huurder zich moet inschrijven in de basisregister personen op het adres van het gehuurde;

Dit zijn natuurlijk tips. De tips garanderen het niet dat er geen dwangsom wordt opgelegd, maar het verkleint de kans op een dwangsom wel aanzienlijk.

Meer vragen over dit onderwerp? Neem contact op via info@beckers-juridischadvies.nl