Blog

Is 10 jaar later indexeren 10 jaar te laat?

In mijn laatste kwartaalcursus huurrecht kwam een uitspraak van het Hof aan de orde over huurindexering met terugwerkende kracht bij een kantoorruimte (bedrijfsruimte ex artikel 7:230a BW). Het Hof diende de vraag te beantwoorden of de verhuurder een huurindexatie van ruim € 200.000,00 nog kon navorderen.

Feiten
Het ging om een huurovereenkomst van een kantoor- en magazijnruimte over de periode 2005-2016. In de huurovereenkomst stond dat de huurprijs jaarlijks op 1 juli geïndexeerd kon worden. De huur werd per kwartaal voldaan, telkens na ontvangst van een factuur van verhuurder. Verhuurder heeft nooit geïndexeerd en telkens de aanvangshuur gefactureerd. In 2018 (na beëindiging huurovereenkomst) stuurt verhuurder een ad € 200.787,00 voor met name de indexering. De huurder betaalt dit niet en de verhuurder start de procedure.

Eerste aanleg
De kantonrechter oordeelt in 1e aanleg dat de vordering niet toegewezen kan worden, omdat er sprake is van rechtsverwerking. De verhuurder gaat in hoger beroep.

Hoger beroep
Het Hof bevestigt de uitspraak van de kantonrechter. Het Hof overweegt dat er sprake is van een lange periode waarin verhuurder geen aanspraak heeft gemaakt op de indexeringen. De indexering zou voor het eerst ingaan op 1 juli 2008, terwijl verhuurder pas op 21 juni 2018 een vordering instelt, althans meent aanspraak te hebben op de indexering. Er is volgens het Hof niet sprake van “alleen” stilzitten. Huurder betaalde de huur telkens na ontvangst van een factuur. Hier stond nimmer een indexering op. Ieder kwartaal heeft verhuurder daarmee opnieuw bij huurder de indruk gewerkt dat geen aanspraak werd gemaakt op de indexering. De huurovereenkomst is op 1 november 2016 geëindigd. Toen is, althans dat is niet gebleken in de procedure, niet gesproken over indexering en/of een huurachterstand. Hieruit had de huurder mogen opmaken dat er geen aanspraak werd gemaakt op indexering.

Wil jij dus als verhuurder nog aanspraak kunnen maken op indexering met terugwerkende kracht? Controleer dan goed kritisch of je geen actieve handelingen hebt verricht waaruit rechtsverwerking kan volgen. Meer vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 0649841985.