Blog

Spelregels bij het opzeggen van de tijdelijke huurovereenkomst

Een tijdelijke huurovereenkomst is een huurovereenkomst die is overeengekomen voor een bepaalde tijd. De start- en einddatum zijn in de huurovereenkomst opgenomen. Dit impliceert dat een opzegging niet noodzakelijk is; in de huurovereenkomst staat toch immers wanneer de huurovereenkomst eindigt? Dit is een fout die helaas vaak voorkomt en die als gevolg heeft dat de huurovereenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd wordt verlengd. Ook de huurder moet aldus opzeggen! Ook in het geval dat de huurder na de afloop van de termijn het gebruik van het gehuurde houdt, zal een huurovereenkomst voor onbepaalde duur ontstaan. De bepaalde termijn heeft dus alleen als beperkte strekking dat aangegeven wordt wanneer op zijn vroegst kan worden opgezegd.

In recente jurisprudentie is de wijze en het tijdstip van opzegging van de tijdelijke huurovereenkomst wederom uitgebreid aan de orde gekomen.

Ten eerste moet de opzegging schriftelijk geschieden. Dit hoeft niet per se per aangetekende post. Dit kan in beginsel ook per email. Het gaat er echter om of de opzegging de huurder heeft bereikt. Om discussie te voorkomen of de email wel / niet is ontvangen, adviseer ik toch altijd om de opzegging per aangetekend schrijven én per email te versturen: op deze wijze kun je aantonen dat de opzegging is verstuurd.

Daarnaast bepaalt artikel 7:271 lid 1 BW dat de opzegging niet eerder dan 3 maanden, maar uiterlijk 1 maand voordat de bepaalde tijd is verstreken, moet worden gedaan. Het is van cruciaal belang de aanzegging dat de overeenkomst tussen partijen eindigt binnen de wettelijke termijn te versturen. Indien de huurovereenkomst aldus als einddatum 1 juli 2019 heeft, dan dient opgezegd te worden vanaf 1 april 2019 en vóór 1 juni 2019.

Indien aan één van voornoemde voorwaarden niet wordt voldaan, dan heeft dit als gevolg dat de opzegging niet tijdig is aangezegd en dat er aldus een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan. Dit heeft als gevolg dat de huurder vanaf het moment van verlenging de volledige huurbescherming geniet.

Houd je dus bij het opzeggen van een tijdelijke huurovereenkomst strikt aan de 2 voornoemde “spelregels”. Zo voorkom je een vaak ongewenste situatie.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u een ander juridisch vraagstuk? Neem contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 06 498 41 985.