Blog

Vakantiedagen vervallen bij arbeidsongeschiktheid?

In een recente casus betrof het een arbeidsongeschikte werknemer. Hij werd vrijgesteld van werkzaamheden. Gedurende deze vrijstelling verliepen de vakantiedagen van werknemer. werkgever hield vast aan het vervallen van de vakantiedagen en verminderde het saldo van de werknemer hiermee bij de eindafrekening. Maar mag dit eigenlijk wel?

Het korte antwoord is nee. De werkgever had werknemer erop moeten wijzen en hem de ruimte moeten bieden om de vakantiedagen op te nemen. Werkgever gaf aan: dit is toch zinloos, vanwege de arbeidsongeschiktheid en vrijstelling van werk. Dit argument ging echter niet op. Ondanks de arbeidsongeschiktheid en de vrijstelling van werk had de werkgever de vakantiedagen niet zomaar mogen laten vervallen.

Ook deze uitspraak leert dat het vervallen van vakantiedagen een taai leerstuk blijft. In een vaststellingsovereenkomst kun je hier natuurlijk van afwijken, maar als er geen concrete afspraken hierover gemaakt zijn, dan moet werkgever accepteren dat een vrijstelling van werk niet leidt tot verval van vakantiedagen.

Bij een vaststellingsovereenkomst adviseer ik daarom om een specifiek artikel te wijden aan de vakantiedagen en hier afspraken over te maken. Komt er geen vaststellingsovereenkomst tot stand? Wijs de arbeidsongeschikte werknemer dan op zijn/haar rechten en plichten en verminder niet eenzijdig de vakantiedagen.

Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 06 49841985.