Blog

Wat brengt 2024 ons in het arbeidsrecht?

Er staat veel op stapel maar er is weinig concreet veranderd per 1 januari 2024. Ik zal in deze blog de (aanstaande) wijzigingen kort behandelen.

Doorgevoerde (kleine) wijzigingen

  1. Wijziging minimumloon: er is een overstap gemaakt van maandloon naar uurloon. Met het maandloon kon het nog verschillen wat de werknemer per uur betaald kreeg, maar nu is het voor iedereen conform.

  2. Verhoging wettelijk minimumloon met 3,75%

  3. De thuiswerkvergoeding is per 1 januari verhoogd naar € 2,35 per dag (onbelaste deel). Dit is echter niet voor iedere werkgever verplicht.

  4. De startleeftijd voor pensioenopbouw is verlaagd van 21 naar 18. Bovendien geldt het nu ook voor klein dienstverband. Daarnaast mag er ook formeel geen wachttijd meer worden toegestaan. Er mag nog wel een administratieve drempelperiode van max 8 weken worden gehanteerd. Het is bijvoorbeeld onhandig als iemand tijdens proeftijd pensioen opbouwt en dan wordt ontslagen. Hierom lijkt het mij dus verstandig om die drempelperiode wel in te voeren.


Deliveroo

In 2023 is er veel ophef geweest over de kwalificatie van een arbeidsverhouding: zzp-er of werknemer. Tot op heden werd er vaker gebruik gemaakt van de modelovereenkomst van de belastingdienst. Goedkeuring van deze overeenkomsten is echter ingetrokken per 1 januari 2024. Mijn tip is dus om zelf een goed model te maken of het Belastingdienst model aan te passen waarin de elementen van het Deliveroo arrest worden benoemd.

Er ligt wel een wetsvoorstel waarbij wordt beoogd om de arbeidsverhoudingen te verduidelijken. Een onderdeel is een uurtarief van € 32,34 als vermoeden van zelfstandigheid. Het is echter nu ook goed mogelijk dat. het wetsvoorstel niet doorgevoerd wordt vanwege de kleurverandering van het Kabinet. Echter, de rechtspraak van 2023 moet wel goed doorgevoerd worden in de organisaties.

Wetsvoorstellen 1e of 2e Kamer:

  • Wet beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (zie kopje Deliveroo)
  • Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Dit wetsvoorstel brengt een verplichting tot het hanteren van een werkwijze die discriminatie op de arbeidsmarkt moet tegengaan. De verwachting is dat dit voorstel geaccepteerd wordt. De beoogde ingangsdatum is 1 juli 2024.
  • Wetsvoorstel verplichtstelling vertrouwenspersoon ligt ook bij 1e Kamer. Werkgevers met minstens 10 werknemers moeten dan vertrouwenspersoon aanstellen (intern of extern). De ingangsdatum is nog onbekend.
  • Wet verbetering zekerheid flexkrachten. Dit brengt o.a. een onderbreking ketenregeling met zich mee, het afschaffen min-max en 0 uren arbeidscontracten. De beoogde startdatum is pas 1 januari 2026, maar hier zul je wel als werkgever op moeten anticiperen. De verwachting is dat hier na de zomer meer duidelijkheid over komt.


Meer informatie over de arbeidswetgeving en aankomende veranderingen? Neem contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 06 498 41 985.