Blog

Weigeren instructies voldoende voor ontslag op staande voet?

Onlangs werd een uitspraak besproken over een advocaat stagiair die op staande voet werd ontslagen, omdat ze steeds stukken verstuurde zonder een check-up door haar collega patroon.

De werkneemster is hier uitgebreid schriftelijk voor gewaarschuwd. In de 2e waarschuwing is door de werkgever ook aangegeven:

Ten eerste vraag je tijdig aan mij om het stuk na te kijken. Gaat dan niet of reageer ik niet snel genoeg? Dan rappeleer je mij als ik niet tijdig reageer. In de waarschuwing stond ook dat als werkneemster nog 1x iets zou versturen naar de rechtbank of klant zonder akkoord van haar patroon, dat dit werd gezien als het hardnekkig weigeren van een instructie. Dit kan dan leiden tot een ontslag op staande voet.

Ondanks deze waarschuwing ging het de volgende dag alweer mis. De werkneemster verstuurt een akte naar de rechtbank zonder dat die eerst gecheckt is. Werkgever gaat over tot ontslag op staande voet. In de rechtbank geeft de werkneemster aan dat ze een dilemma had tussen het opvolgen van de instructie of haar eigen verantwoordelijkheid als advocaat richting de klant. De werkneemster geeft aan voor het laatste gekozen te hebben.

De kantonrechter liet het ontslag in stand en overwoog dat de werkneemster niet onder zodanige tijdsdruk stond dat ze het niet aan haar collega-patroon had kunnen laten zien. Ze had nog 1 dag om het in te dienen of om uitstel te vragen aan de rechtbank.

In deze uitspraak werd veel waarde gehecht aan het duidelijk waarschuwen en in de duidelijke gevolgen die al waren aangezegd door de werkgever in de laatste waarschuwing. De ernst van de situatie was dus duidelijk voor werkneemster.

Hulp nodig bij het opstellen van een waarschuwingsbrief of bij andere arbeidsrechtelijke vraagstukken? Neem dan contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 06 498 41 985.