Blog

Werknemer in een Undercover uitzending: bedrog?

Het arbeidsrecht is natuurlijk geregeld in Boek 7 BW. Maar het is en blijft een overeenkomst. Ook regels uit het algemene vermogensrecht kunnen derhalve een rol spelen, bijvoorbeeld als er sprake is van bedrog. Het is namelijk goed mogelijk dat een sollicitant verkeerde info verschaft, informatie weglaat en/of onjuiste informatie verschaft.

Maar kun je dan als werkgever de arbeidsovereenkomst vernietigen of moet de werkgever tot ontbinding overgaan?

In een uitspraak van de kantonrechter van begin februari 2023 is over een dergelijke situatie geoordeeld.

De uitspraak ging over het volgende: de werkgever (voortgezet onderwijs) had in juni/juli 2022 sollicitatiegesprekken gehad met een potentiële docent. Dit heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst per 08-2022. Tijdens de sollicitatiegesprekken heeft werknemer echter verzwegen dat hij in maart/ april 2022 was gefilmd door Undercover Nederland. Deze aflevering is eind augustus 2022 uitgezonden. Uit dit programma bleek dat de werknemer met een groot aantal vrouwen een relatie was aangegaan en hen had gemanipuleerd voor seks en geld.

De werkgever had de arbeidsovereenkomst buitengerechtelijk vernietigd, o.a. op basis van bedrog. De werkgever heeft een procedure opgestart en gevraagd aan de kantonrechter om, indien vernietiging niet mogelijk is, de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Ten eerste vindt de werkgever dat zij rechtsgeldig heeft vernietigd. Als de werkgever van de uitzending geweten had, dan was de docent niet aangenomen.

De kantonrechter overweegt eerst dat vernietiging volgens de Hoge Raad mogelijk is. Het arbeidsrecht dient namelijk niet ter bescherming van een werknemer die bedrog pleegt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

Dat vernietiging mogelijk is, kon werkgever echter niet baten. De Kantonrechter was namelijk van oordeel dat er geen sprake was van bedrog. Er is onvoldoende aangetoond dat werknemer door het opzettelijk verzwijgen van informatie de werkgever heeft bewogen een arbeidsovereenkomst aan te gaan.

De kantonrechter gaat echter wel over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter geeft aan dat er sprake is van de h-grond: er is sprake van feiten en omstandigheden die zodanig zijn dat van werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Hierbij was met name van belang dat werknemer een docent was en dat de kerncompetenties integriteit, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid zijn. Daarnaast bestaat er tussen een docent en de leerlingen een gezags- en afhankelijkheidsrelatie die meebrengt dat de docent een voorbeeldfunctie heeft. Vanuit die gedachte kan van een school niet worden verlangd dat zij een docent te werk stelt als de vrees bestaat dat door de aanwezigheid van de docent het pedagogisch klimaat en/of het vertrouwen van de ouders en leerlingen in de school wordt aangetast.

Word jij geconfronteerd met een bedrogsituatie en weet jij niet hoe te handelen? Neem dan contact op via info@beckers-juridischadvies.nl voor meer informatie. Uit deze uitspraak blijkt dat een beroep op bedrog mogelijk is, maar dat het heel belangrijk is dat in een procedure ook de ontbinding wordt verzocht.