Blog

Wijziging aanbrengen in het appartementsrecht zonder toestemming van alle leden: wanneer kan dit?

In Nederland beginnen veel starters met een appartement. Als je dit in eigendom verkrijgt, dan krijg je ook (vaak) te maken met een VVE (Vereniging van Eigenaren) en een akte van splitsing. De akte van splitsing bestaat uit 2 onderdelen: 1) Reglement en 2) Statuten van de VVE. In het reglement zijn huishoudelijke regels opgenomen, zoals bijvoorbeeld: wel/ niet roken, wel/ niet houden van een huisdier, schoonhouden, de kozijnen etc. In de statuten van de VVE staan regels opgenomen over o.a. de besteding van het gezamenlijke potje, de ledenvergadering, de bevoegdheden bestuur etc.

Maar wat nu als 1 lid van de VVE iets wil wijzigen in de akte? Bijvoorbeeld omdat hij/zij een kat wil of als er iets met de gemeenschappelijke ruimte moet gebeuren?

Een wijziging geschiedt altijd bij de notaris. Sinds 2005 kan een wijziging van de akte op 2 manieren:

1) Bij unanimiteit van alle leden. Alle leden tekenen de akte mee.
2) Bij 4/5 van de stemmen kan er in de ledenvergadering besloten worden om een volmacht aan het bestuur worden gegeven om de akte te wijzigen. Het bestuur tekent de akte.

In februari van dit jaar is er een belangrijke uitspraak gedaan door de Hoge Raad.

De casus: er was een kerk en die was onderverdeeld in appartementsrechten. De kerk had een zolder- en kelderverdieping en die waren gemeenschappelijk. Iedereen mocht hier gebruik van maken. De algemene ledenvergadering vond dat er een deel moest toekomen aan X en een deel aan Y (beiden uiteraard ook leden van de VVE). Zij hebben besluit genomen tot splitsing van deze ruimtes. Deze gedeeltes werden dus privé en niet meer gemeenschappelijk. Dit werd besloten met 4/5 meerderheid. Echter, 1 iemand was het hier niet mee eens. Diegene ging naar de rechter: hij vond het toedelen van de ruimtes aan X en Y een te verre inbreuk op zijn eigendom.

Ze hebben doorgeprocedeerd tot de Hoge Raad: de Hoge Raad heeft besloten een nuance aan te brengen op route 2 (wijziging bij besluit in de ledenvergadering). De Hoge Raad oordeelt dat als er gemeenschappelijk gedeelte is, dat dit dan van iedereen is. Hier kan niet zomaar 1 stukje van worden afgehaald zonder dat iedereen ermee instemt. Het goederenrechtelijke verhaal gaat volgens de Hoge Raad boven het privé verhaal.

In mei van dit jaar volgde nog een uitspraak van de rechtbank Den Haag waarin het arrest werd toegepast. In dat geval ging het om een opbouw op dak van het appartementencomplex. Het dak is gemeenschappelijk. De Rechtbank heeft hier echter geoordeeld dat het niet gaat om het dak (dit blijft immers hetzelfde). Er wordt iets op geplaatst, dus het gaat over de luchtkolom. De lucht is van niemand, dus hier kon de 2e route wel.

Het arrest van de Hoge Raad zal vanaf nu worden toegepast in de lagere rechtspraak en dan zal blijken wat wel/ niet kan bij de 2e optie.

Wil je meer informatie over appartementsrechten en de akte van splitsing? Neem contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 06 498 41985.