Blog

ZZP-er of werknemer?

In een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam wordt het verschil tussen de ZZP-er en de werknemer nader toegelicht. Uit deze uitspraak blijkt het belang van een goede ZZP – overeenkomst / overeenkomst van opdracht.

Het ging in deze om een bezorger van Deliveroo. De bezorger is eerst in dienst getreden op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Op 1 november 2017 informeerde de werkgever dat bestaande tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet verlengd werden. Werkgever bood aan deze werknemers aan om voortaan als zelfstandige de werkzaamheden te verrichten op basis van een ZZP overeenkomst/ overeenkomst van opdracht. De bezorger stemde hiermee in en partijen zijn op 14 november 2017 een overeenkomst van opdracht/ ZZP overeenkomst overeengekomen met de bezorger.

In de overwegingen van de overeenkomst van opdracht was duidelijk omschreven dat partijen wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 e.v. BW. Achteraf stelt de bezorger dat hij hier niet mee eens was. Hij heeft de rechtbank verzocht om te bepalen dat hij nog steeds een arbeidsovereenkomst had bij Deliveroo.

De rechtbank moest zich aldus buigen over de vraag of de bezorger aangemerkt dient te worden als werknemer of als ZZP-er. De rechter heeft geoordeeld dat er sprake is van een ZZP-er en dat de bezorger niet aan te merken is als een werknemer. Hierbij waren de navolgende feiten en omstandigheden van belang:

  1. Uit de overeenkomst, het mailverkeer en de inschrijving van de bezorger in de KVK bleek de bedoeling van partijen duidelijk: de bezorger zou als ZZP-er zijn werkzaamheden gaan verrichten;
  2. Uit de inhoud van de overeenkomst blijkt dat er geen gezagsverhouding tussen partijen was. De bezorger kon namelijk zelf beslissen of hij werkzaamheden verrichten: hij kon ook werkzaamheden weigeren. Bovendien mocht hij in zijn eigen kleding en met eigen materiaal (thermobox) werken, zolang deze aan de veiligheidsvereisten voldeed. Ook mag hij werkzaamheden verrichten voor andere bedrijven;
  3. De bezorger ontving als ZZP-er een hoger inkomen dan als werknemer.
    Uit voornoemde overwegingen van de rechter blijkt het belang van een gedegen ZZP overeenkomst, waarin duidelijk de afspraken tussen partijen wordt vastgelegd.


Ben jij opdrachtgever of ZZP-er en wil jij meer informatie over de ZZP overeenkomst? Neem dan contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 06 498 41 985.

Lees de volledige uitspraak hier: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:5183